AKTUELT

GRÆNSEFORENINGEN SØNDERBORG
Generalforsamlingen 23. april 2019

Referat

Klik her

Regnskab
Klik her


  DANNEBROGS 800-ÅRS
JUBILÆUM 15. JUNI 2019

AFSTEMNINGSFEST

SØNDAG DEN 9. FEBRUAR 2020februar 2020 KL. 13.30

BROAGERSALEN VED BROAGER-HALLEN,SKOLEVEJ 5, BROAGERl 100-året for Afstemningen i 1920 taler MF Bertel Haarder. Musikalsk underholdning ved Alssundorkestret og Broager Egnskor. Entre, kaffe og lagkage pr. person kr. 75,-.

Arrangeres i samarbejde med Broager Nationale Udvalg og Foreningen Norden.


Tilmelding senest 6.november til Kirsten Fanø på

Mobil: 6177 8515 eler mail kifanoe@gmail.com20190615_075352
20190615_075352
Dannebrog - 800 år
Flagasterne er klar med flaget på Slotskajen i Sønderborg
20190615_075420
20190615_075420
Mange var mødt op trods det regnefulde vejr....
20190615_075518
20190615_075518
Mange var mødt op trods det regnefulde vejr....
20190615_075258
20190615_075258
Mange var mødt op trods det regnefulde vejr....
20190615_075233_001
20190615_075233_001
20190615_075730
20190615_075730
Flaget hejstest kl 8.00
20190615_075312
20190615_075312
Mens flaget gik til tops sang mandskoret under ledelse af Helle Damkjær - Her i samtale med borgmester Erik Lauritzen
20190615_075410
20190615_075410
Mandskoret
20190615_075530_edited1
20190615_075530_edited1
Borgmester Erik Lauritsen tale og pointerede bl.a. i sin tale det glædelige i at vores flag gik så smukt hånd i hånd med demokratiet og ikke var beregnet på at slå andre i hovedet med.
20190615_075534
20190615_075534
Også det tyske mindretal var repræsenteret med besøg af viceborgmester Stephan Kleinschmidt
IMG_6780
IMG_6780
Defter var der kaffebord med kaffe sponsoreret af Jesper Koch
IMG_6781
IMG_6781
Flaggasterne havde rigget til med rundstykker og ost
IMG_6779
IMG_6779
20190615_084139_edited1
20190615_084139_edited1
IMG_6782
IMG_6782
20190615_082431
20190615_082431
20190615_082437
20190615_082437
20190615_082853
20190615_082853
20190615_082422
20190615_082422
20190615_090345_edited1
20190615_090345_edited1
Efter kaffen fortsattes der mod mindestenen for rådmand Hans Norsk, der som den første ikke kongelige hejeste Dannebrog den 28. marts som tegn på Sønderborgs loyalitet med Danmark under 3-årskrigen
20190615_090340_edited1
20190615_090340_edited1
Her holder formanden for Teknisk Forvaltning Aase Nygaard paraplyen for formanden for Sønderborg Grænseforening Kirsten Fanø
20190615_090408_edited1
20190615_090408_edited1
Aase Nygaard holdt tale og nedlage en buket fra kommunen ved
20190615_091038_edited1
20190615_091038_edited1
Mindestenen og buketten

Galleri klik her

Nyttige links

Kontakt

Kirsten Fanø Clausen

Brobølvej 7, Blans

6400 Sønderborg

Tlf.: 8819 3300

E-mail: kifanoe@gmail.com


Christian Kronika

Vestergade 5

6310 Broager

Tlf.: 7444 2102

Mobil:2258 9160